Kontingent 2. halvår 2023

Kære Kormedlemmer.

Så er det tid til at betale kontingent for 2. halvår 2023.

Beløb kr. 950,- Indbetales på Reg.nr. 6150 konto nr. 1258398. Eller via mobil pay på nr. 780009.

Husk at skrive navn på indbetalingen. Beløbet bedes indbetalt senest den 15. september 2023.

Med store korhilsener

Peter

Kassemester