Kontingent 1. halvår 2024

Kære Kormedlemmer. 

Så er det tid til at betale kontingent for 1. halvår 2024.

Beløb kr. 1.150,- indbetales på Reg.nr.: 6150 konto nr.: 1258398. HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

Beløbet bedes indbetalt senest den 5. februar 2024. 

Da mobilpay har indført ændrede gebyrer, bedes i anvende ovennævnte konto til indbetalingen af kontingentet.

Med store korhilsener 

Kassemester 

Peter.