Kontingent 1. halvår 2022

Kære Kormedlemmer. Så er det tid til at betale kontingent for 1. halvår 2022. Beløb kr. 1150,- (uændret på 13. år). Reg.nr. 6150 konto nr. 1258398. Eller via mobil pay på nr. 780009. Husk at skrive navn på indbetalingen. Beløbet bedes indbetalt senest den 20. februar 2022. Med store korhilsener Peter Kassemester