Udsættelse af generalforsamlingen

Kære alle kormedlemmer.
Med forlængelse af covid-restriktionerne er bestyrelsen blevet nødt til at udsætte generalforsamlingen d. 4. februar på ubestemt tid. Vi følger selvfølgelig udviklingen løbende og vil reagere, når vi kan se lempelser, der muliggør en fysisk afholdelse af vores generalforsamling. Der er p.t. ikke indkommet nogen forslag, og de personer der er på valg, er alle villige til genvalg. Det drejer sig om revisor (Lars A.K.),suppleant (Helle Munk),næstformand (Ann C.H.) og formand (Jan). Dette vil blive bekendtgjort, når den officielle dagsorden bliver udsendt. Men som sagt, vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvornår afholdelse af generalforsamlingen kan gennemføres. SOM EN AFSLUTTENDE BEMÆRKNING VIL JEG GERNE ROSE JER ALLE FOR JERES OPBAKNING TIL KORET VIA JERES INDBETALINGER DE SENESTE 14DAGE!!! Det viser, I virkelig vil JERES kor, og det lover godt til den dag, der genåbnes for korsang. Hold humør og optimisme højt, vi ses til sang!
Mange hilsner til jer alle fra bestyrelsen