Opstart januar 22 og nogle datoer.

Kære alle kormedlemmer. Godt nytår til jer alle, forhåbentlig er I sluppet ind i det nye år med optimismen i behold på trods af restriktioner og udsigten til at være lukket ned igen. Da ingen af os kan forudsige, hvad der måske? kommer af yderligere restriktioner er de følgende datoer med forbehold. Så hold godt øje med hjemmesiden/mail og facebookgruppen i den kommende tid. Vores 1. øveaften er skubbet til d. 20. januar p.gr.a. nuværende forsamlingsregler. Generalforsamlingen afholdes d. 10. februar kl. 18, dagsorden (ifølge vedtægter) følger senere, og husk forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. januar. Korweekenden afholdes i weekend’en 26/27 februar, og det er i Bisserupkolonien. Vilde Vestsjælland er programsat til 26. marts, denne gang SKAL det lykkes, vi krydser fingre for at div. restriktioner bliver lempet til den tid. Vi har også kontakt til Lene Kornbech, om at komme og “lege” med os en af de 2 sidste lørdage i april, den eksakte dato kommer senere. Vi glæder os jo alle til at ses igen, så det vil være meget surt, hvis myndighederne laver yderligere “benspænd” for os. Mange nytårshilsner fra bestyrelsen