Nyhedsbrev januar 21

                                                                                                                                             Januar 2021

Kære kormedlemmer.

I lyset af fortsatte covid-restriktioner har bestyrelsen besluttet, hvordan vi vil gribe situationen omkring tidspunkt for korets opstart og økonomi an. Da vi p.t. ikke kender et nøjagtigt tidspunkt for, hvornår vi kan komme i gang med at synge, vil det afstedkomme en ændring i.f.t. hvordan og hvornår der bliver opkrævet kontingent og undervisningsgebyr. Det vil ske i 3 tempi:

  1. Af hensyn til registrering af antal kormedlemmer, altså om I stadig er tilknyttet koret, vil vi bede jer om at indbetale kontingentet på 150kr i løbet af 14 dage. Dette for at vi kan få et overblik over, hvor mange vi fortsat er, og fordi vi skal kunne dokumentere antal medlemmer, når vi skal søge om hjælpepuljer hos det offentlige.
  2. Bestyrelsen har besluttet, ud fra uvisheden om opstartstidspunkt, at undervisningsgebyret vil/kan afhænge af, hvor mange gange vi når at øve i det kommende forår. D.v.s. bestyrelsen fastsætter et beløb, når der gives grønt lys fra myndighederne til genoptagelse af vores aktivitet. De af jer der vil vælge det, kan vente med at betale, til der kommer en meddelelse fra kassereren ang. dette.
  3.  Så er der den sædvanlige fremgangsmåde, altså at I betaler de sædvanlige 1150kr i løbet af januar. Vi ved godt, I ikke umiddelbart ”får noget for pengene”, men det vil hjælpe os til at klare en kraftigt nedadgående økonomi, og fordi vi gerne vil kunne betale Anne og Lars i denne usædvanlige tid. Endelig ved vi ikke, om, eller hvor meget vi kan få i kompensation for dette forår.

Alt dette gør, vi i denne situation helt ekstraordinært oplyser jer (passive) medlemmer om, det vil være muligt at hjælpe os økonomisk ved at støtte os med et beløb, som I selv vælger størrelsen af.

Indbetaling kan ske via mobil pay: 780009 eller konto nr. 6150 1258398.

Det er en meget usædvanlig situation, vi er havnet i, og vi ønsker jo alle bare at komme i gang igen, men der er for tiden en meget uberegnelig ”medspiller”, som har tvunget os ud i usædvanlige dispositioner, og bestyrelsen håber, I stadig har lyst til sang inden forhåbentlig alt for længe.

Mange hilsner, bestyrelsen