Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 4. februar kl. 18

Kære alle kormedlemmer.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skælskør Rytmiske Kor torsdag d. 4. februar 2021 i musiklokalet, dagsorden i følge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingen kan, p.gr.a. den øjeblikkelige situation omkring Corona, blive udskudt til et senere tidspunkt på året,det vil blive meddelt i dette medie, på e-mail og i korets lukkede facebook-gruppe med de sædvanlige 30 dages varsel. Usikkerhed om eventuelle ændringer og forlængelser af covid-restriktioner er den direkte årsag til disse usædvanlige forbehold omkring afholdelsen af generalforsamlingen. Virtuel afholdelse kan ikke komme på tale, da afstemninger vedr. indkomne forslag og valg af personer til bestyrelsen ikke kan gennemføres anonymt.
Forhåbentlig vel mødt d. 4. februar.
Mange hilsner Jan