Indkaldelse til generalforsamling 2019

Skælskør Rytmiske Kor indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Det foregår i musiklokalet på Skælskør Skole torsdag d. 7. februar 2019 kl. 18.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Husk at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d.24. januar 2019.