Glædelig (bag)jul og godt nytår

Kære alle kormedlemmer.

Så nåede vi udgangen af endnu et år, og hvilket år!! Det har bestemt ikke formet sig, som vi godt kunne tænke os. En “lille” virus, som naturen har “belønnet” os med, har formået at skabe noget der ligner kaos i vores ellers så kontrollerede samfund. For korets vedkommende har vi været nødt til at navigere efter skiftende udmeldinger fra myndigheder og politikere, og det har betydet store uregelmæssigheder for både vores faste øvedage og de arrangementer vi skulle have haft, siden starten af marts. Jeg vil gerne rose jer alle for den disciplin I har udvist i f.t. hygiejne/afstand og øvrige regler, som koret har været, og stadig er omfattet af. Det gjorde det muligt at genoptage øveaftenerne i august efter nedlukningen i foråret. Lige nu er vi igen på nedlukning, og den forventede 1. øveaften d. 14. januar er “væk”. Om der kommer endnu en forlængelse af restriktionerne vides p.t. ikke , men vi satser på at kunne starte d.21. januar i stedet. Til gengæld ser det sort ud for “Vilde Vestsjælland” d. 27. februar og korweekenden 20/21. marts. Begge arrangementer flyttes, endnu en gang, forhåbentlig med afholdelse til efteråret, dette afgøres på bestyrelsens næste møde. Vores generalforsamling er programsat til d. 4. februar, MEN hvis vi stadig er lukket ned, kan det komme på tale at afholde den virtuelt på en anden dato. Et sidste arrangement i foråret er i Tjæreby forsamlingshus d. 15. april, dette håber vi kan gennemføres, men p.t. er intet sikkert. Mit håb er, at foråret og sommeren “rydder op” i covid-19, at flokimmuniteten er opnået, så vi kan tage fat på efteråret UDEN restriktioner. Indtil da, ha’ en rigtig dejlig nytårsaften, og lad os så ses inden længe i det nye år.

Mange kæ(o)rlige hilsner, Jan