Generalforsamling d. 20. februar

Kære alle kormedlemmer.
Der afholdes generalforsamling i Skælskør Rytmiske Kor torsdag d. 20. februar kl 18. i musik/øvelokalet på Skælskør Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne og forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse. Dagsordenen udsendes senere.
Mange hilsner Jan Jensen, formand, Skælskør Rytmiske Kor