Generalforsamling d. 17. juni kl 18 i Pakhuset

Kære alle kormedlemmer. Langt om længe kan vi efterhånden se frem til at mødes fysisk igen, og derfor afholder vi vores årlige generalforsamling torsdag d. 17. juni kl 18 i Det Røde Pakhus. Husk, hvis I har forslag til dagsordenen, skal de være formanden i hænde senest d. 3. juni. Detaljerne omkring afholdelsen følger på et senere tidspunkt. Dagsordenen er som følger: I FORBINDELSE MED INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR SKÆLSKØR RYTMISKE KOR D.17. JUNI 2021 KL.18 I PAKHUSET SENDES HERMED DAGSORDEN: Velkomst og fællessang. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det fra kassereren gennemgåede regnskab. Endvidere fremlæggelse af, og godkendelse af budget for 2021. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for 2021 6. Valg til bestyrelse. På valg er: Ann Christin Hansen (modtager genvalg) Jan Jensen (modtager genvalg) 7. Valg af suppleant. På valg er: Helle Munk (modtager genvalg) 8. Valg af revisor. På valg er: Lars Albrecht Kahr (modtager genvalg) 9. Eventuelt. Bestyrelsen